Advisering

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat organisaties concrete invulling geven aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Middels ons haalbaarheidsonderzoek, bestaande uit een warmteverlies berekening en een overzicht van alle voor uw woonhuis, project of  (VVE)  diverse oplossingen op een rij, 
Daarbij zorgen wij ervoor dat onze klanten, inzicht krijgen in alle mogelijkheden.

Simpel maar effectief. Geen ellenlange beleidsplannen, maar concrete actieplannen waar U gelijk mee aan de slag kan. 

Wij kunnen als geen andere lange termijn doelstellingen   concretiseren en omzetten in daadkracht.

advisering
projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Door de intensieve samenwerking ontzorgt Greenpoint de opdrachtgever volledig. We bieden tijdens het hele project één aanspreekpunt, die verantwoordelijk is voor alle duurzame oplossingen binnen Greenpoint. We zijn het liefst zo vroeg mogelijk betrokken in het proces, zodat we samen een maximaal lange termijneffect kunnen nastreven.

realisatie

De Greenpoint projectleiders zorgen er voor dat alle verschillende installaties in de planning van de bouw worden opgenomen en zij  beheren de voorgang van het project. Voor oplevering wordt iedere woning bouwkundig gecontroleerd op luchtdichtheid en thermische lekkage en geconstateerde afwijkingen worden vastgelegd en direct verholpen.

realisatie